Välkommen till Urban Innovation Lab
Urban Innovation Lab

Ett erbjudande från Urban Innovation Lab

Urban Talks

Tröttnat på seminarier med oändliga rader av föredrag med skiftande relevans och kvalitet? Behov av att höra andra perspektiv än dem från dina egna led?

Längtar du efter att pröva dina tankar om urban utveckling i samtal med intressanta människor? Fått en känsla av att Twitterinläggen kanske inte alltid tränger tillräckligt djupt?

Då är vi flera. Därför inbjuder Urban Innovation Lab till en serie samtal om spännande brännande frågor inom hållbar stadsutveckling (exempel):

  • Alla pratar promenadstad – men i praktiken gynnas bilen på alla nivåer, varför?
  • Sociala investeringar är i ropet – men funkar det i praktiken?
  • Butiker i bottenvåningarna och dagis på gårdarna, parker och skolor, småskalig bebyggelse – hur får exploatören ihop kalkylen?
  • Förnyelse av miljonprogrammen kräver en förändrad praxis när det gäller kommunens åtagande.
  • Olika drivkrafter i hållbar stadsutveckling – vilka är de och hur får man ändå ihop helheten?

Samtalen sker i Suellska villan, Barkgatan 15, Malmö. Deltagandet är exklusivt, vi sätter ihop den unika samtalsgruppen med både djup och bredd inom olika delar av hållbar stadsutveckling: Gestaltning och design, teknik, ekonomi, kultur, sociala perspektiv med mera. Och då och då en eller annan joker med en helt annan utgångspunkt. Samtalen pågår i två timmar med en paus i mitten. En inledare sätter frågorna på sin spets och samtalet rullar igång. Har vi en förhoppning om

Urban Talks