Välkommen till Urban Innovation Lab
Urban Innovation Lab

Ett erbjudande från Urban Innovation Lab

Urban Study Tours

Att se stadsutvecklingsprojekt på plats, i verkligheten, ger många gånger mycket mer än att studera infomaterial på nätet eller att höra ett föredrag.

Att därtill resa med en intressant grupp med en bredd av kompetenser och personligheter kan öka värdet ytterligare. Vi ser studieresor till spännande städer som lika delar kunskapsinhämtning som nätverksbygge och idéutveckling. Vi ser till att deltagarna speglar den bredd som behövs för att möjliggöra samverkan och dialog över aktörs- och professionsgränser. Urban Innovation Lab lägger upp programmet och tar hand om det praktiska med hjälp av professionell researrangör. Du som deltagare jackar i och tar för dig.

Det finns ett antal spännande städer att besöka, till exempel: Toronto, Melbourne, Vancouver, Portland, Curitiba, Berlin, London, Marseille, mfl. Men också mindre kända i det här sammanhanget: Ferrarra, Helsingfors och München, med flera.

Urban Study Tours