Välkommen till Urban Innovation Lab
Urban Innovation Lab

Ett erbjudande från Urban Innovation Lab

Urban Peer Review

Det råder ingen brist på stadsutvecklingsprojekt idag, varken i Sverige eller internationellt. Behovet är stort, och utmaningarna många.

Kraven på projekten är komplexa: de skall vara hållbara, bidra till bättre integration, skapa tillväxt och utveckling, och samtidigt profilera staden som attraktiv och framåt. Stadsutveckling är idag både nödvändigt och trendigt, och att fånga alla de olika frågeställningar som ett projekt innehåller, och samtidigt inte missa helheten, kan vara svårt.

Det är här vår peer review kommer in. Genom att använda experterna i Urban Innovation Lab för att granska ditt stadsutvecklingsprojekt ur ett utifrånperspektiv, får du nya insikter och idéer till hur projektet kan lyfta ännu mer. Eller har du ett havererat projekt som behöver en injektion för att starta upp igen? Vår granskning tar sin utgångspunkt i ett helhetsperspektiv som vi kan ge genom våra olika bakgrunder – stadsbyggnad, arkitektur, miljö, kommunikation, trafik, ekonomi, hållbarhet etc. Vid behov kompletterar vi gruppen med personer från vårt stora nätverk.

Genomlysningen kan genomföras på olika nivåer, allt ifrån en snabb belysning utifrån dokument och planer till en mer genomgripande granskning med intervjuer, på platsen-besök osv. Granskningen kan också kompletteras med en studieresa där man diskuterar projektet samtidigt som nya intryck hämtas från olika studieobjekt.

Urban Peer Review

För att kunna undersöka nya samverkansmetoder och tillvägagångssätt behöver olika aktörer börja göra saker tillsammans. Kärnan i det Urban Innovation Lab erbjuder handlar om tvärkompetens, att få olika perspektiv på en och samma fråga.