Välkommen till Urban Innovation Lab
Urban Innovation Lab

Ett erbjudande från Urban Innovation Lab

Urban Concept

Stadsutveckling är komplext och spännande. Det handlar hela tiden om att väga olika intressen mot varandra och skapa en helhet.

Bejaka det till synes oförenliga, inkludera istället för att exkludera, krångla till för att kunna förenkla. Vi drivs av att riva gränserna mellan mjuka och hårda värden och brinner för att koppla ihop innehåll och form.

Framgångsfaktorn för nya och innovativa lösningar på våra städers utmaningar är att fånga de till synes djupt motsägelsefulla drivkrafterna hos olika aktörer. Vi tror att ett grundläggande fokus på vilka värden som skapas för människorna i staden är en framgångsfaktor.

Nycklarna är processledning och kommunikation. Att identifiera och synliggöra aktörernas olika drivkrafter och att precisera och blottlägga målkonflikter skapar förutsättningar för transparenta lösningar med helhetssyn. Därtill krävs djup kompetens inom de områden som har störst betydelse för att förverkliga hållbara städer och stadsdelar: Konceptutveckling, fysisk planering, ekonomi, trafik, mm. Vi vill åstadkomma skillnad i verkligheten och arbetar därför helst i skärningspunkten mellan flygande visioner och kallhamrad praktik.

Vi erbjuder:

  • Initiering och uppstart av stadsutvecklingsprojekt: organisering, identifiering av drivkrafter, ramar, mål.
  • Konceptutveckling och processledning för stadsdelar och kvarter.
  • Koncept och processer innehåller alltid alla aspekter som är relevanta för genomförande: Visioner o mål, fysisk gestaltning/stadsmiljö, kommunikation, affärsidé, ekonomiska drivkrafter för både privata och samhälleliga intressenter, trafik, teknik och genomförandefrågor.

Vi vänder oss till:

  • Kommuner
  • Privata aktörer inom stadsutveckling

Våra tjänster får störst utväxling i:

  • Tidiga skeden
  • Förstudier
  • Beslutsunderlag för genomförande
  • Utvärderingar/second opinions/peer reviews
Urban Concept