Seminarium 7 dec: Värdering av sociala nyttor i stadsutvecklingsprojekt – så kan samma krona kan skapa värde många gånger om

Urban Innovation Lab utvecklar i samverkan med ett sektorsövergripande konsortium en modell för att värdera hållbarhetsavkastningen av investeringar (HAI) i stadsutvecklingsprojekt. I den kompletterar individnytta och samhällsnytta kalkyler med mer traditionellt företagsekonomiskt fokus. Målet är att få fram bättre beslutsunderlag, ökade saminvesteringar, och rentav nya affärsmodeller och finansieringsformer för stadsutvecklingsprojekt.

Den 7 dec arrangerar vi tillsammans med Region Skåne ett seminarium om HAI. Konkreta exempel från Malmö och Lund presenteras och diskuteras tillsammans med deltagarna och en panel med myndigheter, näringsliv och ideell sektor. Vi söker tillsammans svaret på frågan om nya värdeberäkningar kan vara vägen fram för att möta sociala mål och miljömål även på marknadens villkor?

För program och anmälan, se här.