Välkommen till Urban Innovation Lab
Urban Innovation Lab

Om oss

Tillsammans har vi en bred kompetensbas och ett brett nätverk gällande hållbar samhällsutveckling.

Bakom Urban Innovation Lab står företagen ManyNames, Urbanisland, CaseLab och Trivector. För oss är det viktigt att kunna verka tillsammans, utbyta idéer, utgöra en påverkansfaktor, möta andra aktörer inom fältet. Det är även en central önskan att utveckla strategisk kommunikation och omvärldsbevakning inom fältet och att utgöra en stark pådrivare av hållbara urbanperspektiv i mötet mellan offentlig sektor, akademi, näringsliv, ideell sektor och medborgare.

För mer information om företagen bakom UIL, besök eller kontakta oss via:

Om oss