Inlägg av Roine Andersson

Seminarium 7 dec: Värdering av sociala nyttor i stadsutvecklingsprojekt – så kan samma krona kan skapa värde många gånger om

Urban Innovation Lab utvecklar i samverkan med ett sektorsövergripande konsortium en modell för att värdera hållbarhetsavkastningen av investeringar (HAI) i stadsutvecklingsprojekt. I den kompletterar individnytta och samhällsnytta kalkyler med mer traditionellt företagsekonomiskt fokus. Målet är att få fram bättre beslutsunderlag, ökade saminvesteringar, och rentav nya affärsmodeller och finansieringsformer för stadsutvecklingsprojekt. Den 7 dec arrangerar vi […]