Inlägg av Björn Wendle

Urban Innovation Lab utvecklar en bättre stadsutvecklingsprocess

Urban Innovation Lab utforskar och designar nu ramarna för en framgångsrik stadsutvecklingsprocess. Målsättningen är att vara ett stöd för att göra samverkan i stadsutveckling både meningsfull och effektiv. Vad krävs för att lyckas ta steget från ambitiösa övergripande hållbarhetsmål för staden till konkret implementering i ett specifikt stadsutvecklingsprojekt? Vilka aktörer behöver samverka, och när i […]

Hållbar avkastning av investeringar (HAI)

Stadsutvecklingsprojekt har ofta stora ambitioner, men samverkansprocesser är svåra och det saknas en gemensam syn på vilka resultat och effekter man vill uppnå. Frågan är hur vi utvecklar en gemensam förståelse för vilka sociala och miljömässiga värden vi kan och vill uppnå för projektet och staden i sin helhet. Med stöd från Vinnova leder Urban […]