Välkommen till Urban Innovation Lab
Urban Innovation Lab

Urban Innovation Lab (UIL) utgår ifrån en verklig helhetssyn och vill motverka den sektorisering som präglar planering och byggande av städer idag.

Vi är ödmjuka inför uppgiften och tror på att arbetsformer och lösningar bäst utvecklas i en successiv dialog mellan ett brett spektrum av experter från företag och forskning, medborgare, ideella krafter och offentliga beslutsfattare. Kunskapen om sambandet mellan planering och människors välbefinnande och beteende är i stort behov av utveckling. Ekonomi, fysisk planering, kultur och sociala frågor måste hanteras i ett sammanhang för att lösningarna ska bli relevanta.

Ett sådant forum saknas idag i Sverige. Urban Innovation Lab vill vara en katalysator och smältdegel för konkreta projekt med nya ambitioner och en skärningspunkt för tänkandet kring den moderna staden.

UIL drivs gemensamt av fyra företag (se under rubriken Om oss) och är ett nätverk och en mötesplats för hållbar urban utveckling. Läs mer om pågående aktiviteter under Aktuellt.

Välkommen till Urban Innovation Lab!

Välkommen till Urban Innovation Lab

Erbjudande från Urban Innovation Lab

För att kunna undersöka nya samverkansmetoder och tillvägagångssätt behöver olika aktörer börja göra saker tillsammans. Kärnan i det Urban Innovation Lab erbjuder handlar om tvärkompetens, att få olika perspektiv på en och samma fråga. Vi erbjuder:

Urban Concept

Stadsutveckling är komplext och spännande. Det handlar hela tiden om att väga olika intressen mot varandra och skapa en helhet.

Urban Concept

Urban Scanning

Utvecklingen och trenderna inom hållbar stadsutveckling förändras snabbt. Vi erbjuder specialiserad omvärldsbevakning inom hållbar stadsutveckling.

Urban Scanning

Urban Talks

Tröttnat på seminarier med oändliga rader av föredrag med skiftande relevans och kvalitet? Behov av att höra andra perspektiv än dem från dina egna led? Längtar du efter att pröva dina tankar om urban utveckling i samtal med intressanta människor?

Urban Talks

Urban Study Tours

Att se stadsutvecklingsprojekt på plats, i verkligheten, ger många gånger mycket mer än att studera infomaterial på nätet eller att höra ett föredrag.

Urban Study Tours

Urban Peer Review

Genom att använda experterna i Urban Innovation Lab för att granska ditt stadsutvecklingsprojekt ur ett utifrånperspektiv, får du nya insikter och idéer till hur projektet kan lyfta ännu mer.

Urban Peer Review