UrbanInnovationLab UrbanTours V2 Illustration Jarbjorg Bjorholt


Urban Tours  

- Ett erbjudande från Urban Innovation Lab

Intresserad av att se bra exempel på 
stadsutveckling och samtidigt nätverka med människor du aldrig träffar till vardags?


Vi vill undersöka intresset för resor till spännande städer där tonvikten ligger lika på projekt och nätverksbyggande. Ofta reser man kanske i ett projekt eller skrå eller inom ett företag. Vi vill bredda och mixa och hitta både de riktigt innovativa projekten och de innovativa konstellationerna av människor.


Vart skulle du vilja resa och med vilka?


Under 2014 arrangerade vi t.ex. en studieresa till England där vibesökte företag som arbetade på innovativa sätt med sociala investeringar.