UrbanInnovationLab UrbanPeerReview Illustration Jarbjorg Bjorholt


Urban Peer Review

- Ett erbjudande från Urban Innovation Lab

Behöver ni en second opinion i ert stadsutvecklingsprojekt för att komma vidare? Har det havererat helt eller delvis och ni behöver en omstart?

Alla kan köra fast och de flesta av oss blir hemmablinda någon gång. Projekten är komplexa och avvägningarna mellan olika intressen och ambitionsnivåer är många och svåra samtidigt som helheten ska fungera.


Vi erbjuder en Peer Review av ert projekt inom stadsutveckling som 
kan ge en vitamininjektion eller helt enkelt bekräfta att ni är på rätt väg. Vår granskning tar sin utgångspunkt i helhetsperspektivet och kan spänna över planering, trafik, gestaltning, hållbarhet, ekonomi 
och process. 


Granskningen kan ske på olika nivåer och med varierande djup beroende 
på behov.