UrbanInnovationLab UrbanConcep Illustration Jarbjorg Bjorholt


Urban Concept

- Ett erbjudande från Urban Innovation Lab

På jakt efter helhet och samverkan? Trött på buzzwords och färdigtuggade lösningar som återkommer i många stadsutvecklingsprojekt?

”Levande bottenvåningar”, ”promenadstad”, ”rutnätsstad” är begrepp som cirkulerar överallt. Bra saker alltihop, men istället för patenterade lösningar borde vi oftare börja med målen och drivkrafterna hos aktörerna. Det är i friktionen som de nya idéerna uppstår.


Vi vill åstadkomma skillnad i verkligheten och arbetar därför helst i skärningspunkten mellan flygande visioner och kallhamrad praktik.

 

Vi erbjuder:
• Processledning inom hållbar stadsutveckling
• Koncept- och affärsutveckling inom hållbar stadsutveckling 
• Utvärderingar/second opinions/peer reviews

Under 2014 initierade vi bl.a. projektet Young Urban Innovation som syftade till att konkret involvera ungdomar i utvecklandet av ett område i centrala Lund.