UrbanInnovationLab-Hem-Illustration-Jarbjorg BjorholtVälkommen till Urban Innovation Lab!


Urban Innovation Lab (UIL) utgår ifrån en verklig helhetssyn och vill motverka den sektorisering som präglar planering och byggande av städer idag. Vi är ödmjuka inför uppgiften och tror på att arbetsformer och lösningar bäst utvecklas i en successiv dialog mellan ett brett spektrum av experter från företag och forskning, medborgare, ideella krafter och offentliga beslutsfattare. Kunskapen om sambandet mellan planering och människors välbefinnande och beteende är i stort behov av utveckling. Ekonomi, fysisk planering, kultur och sociala frågor måste hanteras i ett sammanhang för att lösningarna ska bli relevanta.


Ett sådant forum saknas idag i Sverige. Urban Innovation Lab vill vara en katalysator och smältdegel för konkreta projekt med nya ambitioner och en skärningspunkt för tänkandet kring den moderna staden.


UIL drivs gemensamt av fem företag (se under rubriken Om oss) och är ett nätverk och en mötesplats för hållbar urban utveckling. Tillsammans har vi erfarenhet från såväl kommun, företag som idéburna organisationer. För uppdateringar kring evenemang samt omvärldsbevakning, se vår Facebooksida.

 

Vi vill rikta ett varmt tack till konstnären Jarbjörg Björholt för arbetet med illustrationerna på hemsidan och på våra trycksaker.